Skip to contents

Authors

  • Paweł Przytuła. Author.

  • Dominik Krzemiński. Author.

  • Jakub Nowicki. Author, maintainer.

  • Appsilon Sp. z o.o.. Copyright holder.

Citation

Source: DESCRIPTION

Przytuła P, Krzemiński D, Nowicki J (2024). shiny.info: 'shiny' Info. R package version 0.2.0.9000.

@Manual{,
  title = {shiny.info: 'shiny' Info},
  author = {Paweł Przytuła and Dominik Krzemiński and Jakub Nowicki},
  year = {2024},
  note = {R package version 0.2.0.9000},
}